בית מעוצב

פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים

אחד השלבים החשובים ביותר בעת בניית בניין הוא פיקוח הבנייה בשטח על הנעשה. תהליך פיקוח הבנייה הוא תהליך מקצועי לאורך כל תהליך הבנייה, לכן חשוב שיהיה לנו פיקוח של מעצבת פנים אשר יש לה ניסיון בעיצוב בתים פרטיים. תהליך הפיקוח מחייב אישור הבנייה בצורה בטוחה ומקצועית בהתאם לחוק.

אחריות מפקח בנייה- עד כמה היא חשוב לפיקוח עצמו?

באמצעות פיקוח בנייה רציף מתחילת הבנייה ולאורך הבנייה ועד לסיומה, נוכח מפקח הבנייה באתר, הוא מנחה את העובדים, קובע מה יש לעשות במהלך הבנייה וכן רשאי להפסיק את העבודה באתר במקרה של חריגה כלשהי. תפקיד זה הוא תפקיד בעל חשיבות רבה.

שלבי פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים

שלבי פיקוח בניה הם שלבים משפטיים, מקצועיים ובהתאם לפרוצדורות קיימות. העבודה בשלבים הראשונים מתבצעת מול מעצבת פנים, אשר מוודאה שתוכנית הבנייה מאושרת ע"י האדריכל ומהנדס הבניין. בהתאם לכך יש צורך בניהול תהליך הבנייה אשר יכלול יומן אירועים, תמונות מהשטח, מסמכים חשובים בנושאים משפטיים, מסמכים מקצועיים ועוד. בהמשך יש צורך להתמקד בהכנת האתר לתהליך הבנייה אשר מצריך אישור קיום תשתית חשמל, תשתית מים, תשתיות ניקוז, מגורים עובדים, עמדות שמירה, דרכי גישה, גדר היקפית ואמצעי בטיחות נוספים בתוך האתר וכן בסביבה המקיפה אותו. בכל אותם תהליכי פיקוח בנייה מעורבת מעצבת הפנים. פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים חוסכת לכם כאבי ראש מיותרים וכך למעשה אתם מקבלים חוות דעת נוספת של איש מקצוע שהוא לא קבלן הבניין. חוות דעת זאת חשובה מאוד להמשך פעולות פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים ועד לסיום בניית הבניין.

פיקוח על עבודות יסוד והשתית

בפיקוח זה יש לשים לב לגבי עומק חפירת היסודות, המרווחים בין היסודות, איכות הבטון אשר מגיע אל אתר הבנייה, תהליך היציקה של הבטון בפרק זמן קצוב, וכן בדיקה יסודית של ברזלי הבניין באתר, וזאת לוודא את איכותם והתאמתם להגדרות ההנדסיות המפורטות בתוכנית הבנייה. כל הפעולות הללו מתבצעות בשטח בצורה קפדנית, יסודית ואחראית בהתאם להאצלת סמכויות נדרשות.מעורבות פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים נותנת עוד נקודת מבט לגביי הליקויים השונים במבנה ובדירה.

פיקוח מרכיבי הבנייה באתר

בשלבים המתקדמים של הבנייה, יש צורך בפיקוח הצבת תומכות ומשטחי טיפוס ועבודה בגובה, יצירת עוגני מדידות, פיקוח על ביצוע המדידות לאורך כל תהליך הבנייה, פיקוח צמוד שהבנייה מתבצעת בהתאם לתוכנית ועפ"י ההוראות ההנדסיות המפורטות בתוכנית, וזאת על מנת שתעמוד בדרישות החוק, הבטיחות והמפרט האדריכלי.

בכל אותם שלבים מהתחלת תהליך הפיקוח של הקבלן, ישנו תהליך פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים, כלומר יש לנו דעה נוספת של אשת מקצוע אשר יש לה ניסיון בתחום עיצוב פנים. פיקוח בנייה ע"י מעצבת פנים רואה את הליקויים הקטנים ביותר ששאר אנשי המקצוע לא שמים לב ומעדכנת את קבלן הבניין.

.

 

 

Related Posts:

  • No Related Posts